Bezpłatny czas antenowy dla NGO. Logotyp programu Watch it! prowadzonego przez FISE, którego Fundacja Głośniej jest partnerem.

Czas antenowy dla NGO: Głośniej wspiera Watchit!

Jedną z korzyści z posiadania statusu Organizacji Pożytku Publicznego jest przysługujący bezpłatny czas antenowy dla NGO w mediach publicznych. Wiedzę o tym jak go pozyskać i za darmo emitować spoty w radio i telewizji propaguje Forum Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Działania te wesprze Fundacja Głośniej, która  właśnie została oficjalnym partnerem programu Watch it!

Program Watch it! realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych od roku 2017. W tegorocznej edycji jako Fundacja Głośniej zostaliśmy jego oficjalnym partnerem. W ramach partnerstwa będziemy współpracować m.in. przy tworzeniu programu i realizacji corocznej imprezy „DIY” – warsztatowego spotkania dla organizacji pozarządowych o komunikacji. Będzie to swego rodzaju podsumowanie działań „Watch it!”, w szczególności cyklu szkoleń, jakie FISE prowadzi w całej Polsce.

Jako partner Watch it! bierzemy również pod opiekę serwis internetowy dostępny pod adresem https://watchit.org.pl . Na stronie tej można znaleźć wszystkie informacje na temat pozyskiwania bezpłatnego czasu antenowego przez NGO, bieżące informacje na temat samego programu Watch it! oraz wiele  tekstów o tematyce reklamowej i marketingowej, z uwzględnieniem specyfiki organizacji pozarządowych. Tę ostatnią część będziemy rozwijali. Już niebawem pojawią się nowe materiały na temat szeroko pojętej komunikacji w NGO. Ich charakter będzie głównie edukacyjny, nie zabraknie porad i inspirujących przykładów.

Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych zachęcamy do obserwowania serwisu, udziału w programie oraz korzystania z bezpłatnego czasu antenowego dla NGO.

Czas antenowy dla NGO

Bezpłatny czas antenowy przysługuje każdej organizacji pozarządowej posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego. Dodatkowe warunki formalne, jakie musi spełniać organizacja, to przedłożenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz oświadczenie o opłacaniu abonamentu RTV.

Ostateczną decyzję o przydzieleniu bezpłatnego czasu antenowego podejmuje Komisja ds. Kampanii Społecznych, złożona z przedstawicieli mediów publicznych i Rady Działalności Pożytku Publicznego. Same spoty radiowe lub telewizyjne, jakie mają być wyemitowane w przydzielonym czasie antenowym, powinny dotyczyć problemów i zagadnień społecznych, którymi zajmuje się wnioskująca organizacja. Powinny więc spełniać cech kampanii społecznej. Zgodnie z regulacjami, preferowane są kampanie na rzecz:

  • kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
  • osób niepełnosprawnych,
  • podtrzymania tradycji narodowej,
  • ekologii i ochrony zwierząt,
  • pomocy społecznej,
  • wolności, demokracji i praw człowieka.

Premiowane są zagadnienia o zasięgu ogólnopolskim oraz kampanie realizowane w partnerstwach. Co ważne, spoty emitowane w bezpłatnie przydzielonym czasie nie mogą zawierać:

  • logotypów oraz nazw podmiotów innych niż organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego,
  • logotypów sponsorów ani treści reklamowych,
  • informacji o zbiórce SMS-owej czy innych zbiórkach.

Bezpłatny czas antenowy nie może być więc wykorzystany do promocji organizacji jako takiej lub pozyskiwania przez nią funduszy.


Program Watch it! realizowany jest ze środków Funduszy Inicjatyw Obywatelskich

Posted in Aktualności, Uncategorized and tagged , , .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *