O Fundacji Głośniej

Jesteśmy organizację pozarzadową, która za cel stawia sobie wspieranie innych organizacji (ale też grup nieformalnych i osób działających w przestrzeni publicznej) w komunikacji. Sami jesteśmy ekpertami komunikacji z wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym w biznesie i w trzecim sektorze. Znamy się na public relations, zarządzaniu reputacją, CSR, marketingu, komunikacji w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Chcemy, by głos obywateli i reprezentujących ich organizacji społecznych był lepiej słyszalny i stale obecny w debacie publicznej. Dlatego nagłaśniamy trzeci sektor.

Dlaczego to robimy?

Fundacja Informacji i Komunikacji Społecznej Głośniej powstała w odpowiedzi na zmiany, jakie zachodzą w przestrzeni medialnej, wpływają na jakość debaty publicznej, a w efekcie - na kondycję ciągle tworzącego się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego.

To, co obserwowaliśmy i określaliśmy jako tabloidyzację w przypadku mediów tradycyjnych - w szczególności prasy, lecz również radia i telewizji - w internecie znalazło nowy wymiar. Serwisy i tworzący je dziennikarze zmuszani są do dostarczania dużej liczby zachęcających do klikania "newsów" w krótkim czasie, gdyż za każdym kliknięciem, każdą odsłoną idzie reklamowy pieniądz. Dominujący model reklamowy sprawił, że wydawcy skłonni są poświęcać ważność informacji dla rozrywki i sensacji. Ta sama ekonomika sprawia, iż jakość ustępuje ilości.

Tabloidyzacja, optymalizacja kosztów wydawców, dyktat słupków klikalności i oglądalności sprawiają, że głos strony społecznej często spychany jest na margines. Politycy mają nieograniczony dostęp do mediów, niezmiennie budząc zainteresowanie i okazję do stworzenia chwytliwych, tanich materiałów. Biznes, wspierany przez agencje reklamowe i PR , ma kompetencje i środki, by do mediów skutecznie docierać, dostarczać im gotowe do użycia treści. Strona społeczna, obywatele i reprezentujący je organizacje, często pozbawieni są tych atutów. Nie potrafią skutecznie przebić się ze swoimi tematami i opiniami, mimo iż cieszą się zwykle dużym zaufaniem i sympatia, robią ważne i ciekawe rzeczy.

Chcemy pomóc stronie społecznej być głośniej, by mogła skutecznie docierać do mediów i swoich odbiorców ze swoimi informacjami oraz być pełnoprawnym, równoważnym partnerem w debacie publicznej.

Debata publiczna, która ma służyć społeczeństwu obywatelskiemu, musi być otwarta dla wszystkich jego członków. Potrzebuje obywateli potrafiących odróżnić informacje prawdziwe od fałszywych, weryfikować ich źródła i oceniać obiektywizm, odróżniać fakty od opinii a przekazy informacyjne od reklamowych.

Dlatego jako Fundacja Głośniej chcemy również podnosić kompetencje Polaków w świadomym i krytycznym odbiorze mediów.